Projektipäev HIK’is “Prügi kui võimalus”

Esimene projektipäev toimus juuni 2014. Kolmel päeval läbisid HIK’i õpperuumides nn prügipäeva 3; 6 ja 10nes klass. Kõik lapsed jagunesid gruppidesse ning said meeskonnale kasutamiseks kas interaktiivse tahvli või laua. Lastel on individuaalseks kasutamiseks IPad.

Oluline minu jaoks oli lastes õpimotivatsiooni tekkimise ja tehnoloogia otstarbeka kasutamise toetamine. Projektipäev toetas minu lõputöö kirjutamist.

Projektipäeva kava:

PÄEVAKAVA: projektipäev kestab 3 täistundi ning koosneb erinevatest moodulitest, mille käigus on õpilastel võimalik kasutada keskuses olevat tehnoloogiat, samas on ka piisavalt käelist tegevust. Projektipäeval lähenetakse prügi teemale ajaloo, keelte ja kunsti ühendamisel.

KES? Projektipäeva juhendavad Haridusinnovatsiooni keskuse laborijuhid ning TLÜ ja Tallinna Pedagoogilise Seminari tudengid.

Projektipäeva eesmärgid:

  • Häälestuda säästva mõtlemise ja loodushoiu teemale
  • Osata kirjeldada ning mõista filmilõiku võimalikult täpselt ning valida filmikeelega sobiv helikeel
  • Vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal järeldusi inimeste elu-olu kohta
  • Kaardistada mõiste prügi tähendus ning mõista selle teemaga seonduvat sõnavara
  • Tutvuda ökodisaini ja prügikunsti näidetega
  • Luua oma prügist kas ökodisain või prügikunst
  • Arendada loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: