HT nõustamine 10.-16.10

“E-õppe rakendamine minu koolis”.

Tegin SWOT analüüsi oma töö kohta Tallinna Ülikoolis.

Tugevused – Õppejõuna võin öelda, et e-õpe on üks suurepärane viis kuidas viia läbi ainet. Kuna ained mida ma annan on valdavalt tehnoloogia taustaga on minu arvates äärmiselt oluline, et tudengid oskaksid orienteeruda erinevates veebipõhistes õppikeskkondades ning kasutada arvutit otstarbekalt.

Nõrkused – Kuna kõik inimesed õpivad erinevalt, siis või e-õppe olla tudengitele ka ebasobiv õppimise vorm. Arvan, et kõige parem viis e-õppe kasutamiseks on kombineeritud õppe, mis tähendab siis, et õppimine toimub nii veebis, kui kontakttundidena.

Võimalused – E-õppe võimalused on piiritud. Minu arvates on see suurepärane viis kuidas õppija õppimisharjumusi toetada ning ehk isegi muuta. E-õpe kindlasti rikastab õppimist ja teeb mingil määral õppejõu jaoks töö kergemaks.

Ohud – Peamiseks ohuks võibki pidada e-õppe ühekülgsust. Kuna e-õppe puhul on valdavalt tegemist inimese ja arvuti interaktsiooniga ei pruugi see kõigile õppijatele sobida, mis tähendab, et nende õppeedukus võib kannatada saada. Lisaks kaotab e-õppe suhtlemise tasanda õppejõu ja tudengi vahel. Võib ehk isegi öelda, et e-õppe kipub olema kuiv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: