Iseseises töö “Hirmud seoses riistvara kasutamisega”

Kuna mul ei olnud võimalik osaleda loengus, tegin rühmatöö iseseisvalt reflekteerides oma mõtteid seoses riistvara kasutamiseega ja sellega kaasnevate hirmudega.

Abert

Valdavalt võib öelda, et minu suurim hirm ongi tehnoloogia ja riistvara tarkus. Maadlen pidevalt probleemiga, et kuidas püsida kõikidest uuendustest ees pool ja samas ei kaotaks ise selle juures oma arvamust – mis tegelikult on hea ja otstarbekas?

Algaja õppejõuna on tihti hirm selle ees, et tudengid on targemad ja ma lihtsalt ei saa suure auditooriumi ees hakkama. Pooldan palju vigadest õppimist aga naerualune ei sooviks siiski olla. 🙂 Aga selleks, et päriselt ei kaoks oskused ja teadmised üritan võimalikult palju lugeda ja uusi tehnika vidinaid kasutada oma igapäeva tööd tehes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: