Miniuuringu läbiviimine

Viisin oma lasteaias läbi küsitluse teema tehnoloogia lasteaias.

Küsimused olid järgmised:

 • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutate igapäevatöös?
 • Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on võimalik lastega tegevustes kasutada?
 • Kuidas suhtute tehnoloogia kasutamisesse lasteaias?
 • Nimetage vahendeid, mida sooviksite õppekasvatustegevustes kasutada?
 • Millised vahendid võiksid lasteaias kindlasti olemas olla?
 • Millist toetust/abi vajaksite tehnoloogia kasutamiseks lastega?
 • Kas tehnoloogia kasutamine lasteaias võiks olla osaliselt kohustuslik? (Lego robootika, veebikeskkondades toimetulek, pildistamise ja filmimise oskus jms.)

Vastuse sain ühelt õpetajalt, mis näitas mulle juba kolleegide üleüldist suhtumist. Kahjuks pidin tõdema, et küsimustiku saatmine ja nende poolne vastamine e-maili teel oli õpetajate jaoks liiga suur jõupingutus. Sellegi poolest  sain ühe vastuse:

Milliseid tehnoloogilisi vahendeid kasutate igapäevatöös?

 • üldiselt ei kasutagi, kui ainult, siis vahest väga harva arvutit ning sealt Youtube´i kui lapsed tahavad oma lemmiklugu õppida/kuulda. Erinevaid neti lehekülgi, ideede hankimiseks.
 • WeDo robootika kasutamine ja õpetamine vanemas rühmas.

Milliseid tehnoloogilisi vahendeid on võimalik lastega tegevustes kasutada?

 • Kuna kodudes niigi kasutatakse väga palju tehnikat (mobiilid, arvutid, i pad´d), siis lasteaias mida vähem kasutada, seda parem J

Kuidas suhtute tehnoloogia kasutamisesse lasteaias?

 • Lastes vajalik loovmängu juhendamine ja suunata neid loovalt tegutsema.

Nimetage vahendeid, mida sooviksite õppekasvatustegevustes kasutada?

 • Kui siis ainult projektorit, et lasta seina peale mõnda õpetlikku filmi või õppematerjali.

Millised vahendid võiksid lasteaias kindlasti olemas olla?

 • Projektori kasutamine igas rühmas, seal hulgas ka tumendavad rulood/ kardinad

Kas tehnoloogia kasutamine lasteaias võiks olla osaliselt kohustuslik? (Lego robootika, veebikeskkondades toimetulek, pildistamise ja filmimise oskus jms.)

 • Kohustuslik kindlasti mitte, kui siis ehk ainult majasiseste huviringidena või mõne tehnika teemalise nädala huvitavaks tegemisel.

Minu kurvastuseks on valdavalt õpetajate seisukoht – “Ma ei oska tehnoloogiat kasutada ja ega ma väga ei taha ka.” Jätkuvalt üritan õpetajaid motiveerida vahendeid kasutama ning toon aegajalt tööle kaasa HIK’ist laenutatud tahvleid ja kaameraid ja võib öelda, et vahendite olemasolu tõesti tõstab nende tahet tegutseda IKT vahenditega. Lisaks on ka Lego WeDo robootika õpetajate seas huvitavamaks muutunud, sest minu rühmas on arvutid ja robootika vidinad alati laudade peal ja kõik “külalised” saavad tulla ja ise ka toimetada.

Uuest aastast on eelarvesse lisatud tehnoloogiliste vahendite ostmiseks osa ning loodan, et meie lasteaeda saab natuke juurde vahendeid, mida õpetajad saaksid kasutada. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: