Praktika eesmärgid

Kirjuta oma päevikus:

  • millised on sinu praktika eesmärgid ja praktikale seatud ootused – mida soovid praktika jooksul saavutada;
  • kirjelda oma praktikakohta ning põhjenda praktikakoha valikut

oit_asset_426959

  1. Minu praktika eesmärgid on järgmised: Tutvuda võimalustega ning leida häid praktikaid tehnoloogi tööks lasteaias; uued tehnoloogilised lahendused hariduses; nõustada ja pakkuda tuge/tehnoloogilisi lahendusi töötavale õpetajale/õppejõule; toetada õpetajat/õppejõudu tehnoloogiliste vahendite/lahendustega tundi/loengut läbi viies. Lihtsamalt – soovin arusaada haridustehnoloogi tööülesannetest erinevates haridusastmetes. Sh. alusharidus, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus.
  2. Vaatluspraktika viin läbi Tallinna ühes lasteaias, kus mul on võimalus tutvuda lähemalt lasteaias töötava haridustehnoloogi tööga. Põhipraktika sooritan Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis.

 

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑