Loeng 1. Õppedisaini alused

Disaini mõiste…

…valdavalt igasugune kavandamine. Alternatiivselt “blueprints”. Blueprints for learning.

.. disainida mitte ainult toodet vaid protsessi.

Untitled

Õppedisain (instructional design).

Võimekus (Bloom; Gagne)…

… intellektuaalne

… motoorne

… verbaalne

… kognitiivne

Õpetamine – teooria & praktika…

… kasvatus viis

… alati kavatsuslik

Õppimisteooriad…

… biheivioristlikud (käitumuslik) – Pavlovi koer

… kognitivistlikud – Piaget genieetiline epistemoloogia

… konstruktivistlikud – Võgotski, Bruner, Lave, kolbi kogemusõpe

… Eesti haridusstrateegia 2020: muutunud õpikäsitlus.

Õppimise kolm metafoori (Paavlov & Hakkarainen)

… Monoloogiline, dialoogiline, trialoogiline

Kursuse lõpuks – ÕPIOBJEKT (blueprint) 

Näidiseks…

Õpisüsteemid…

… Computes-based instruction (CBI)

… Computer-Assisted instruction (CAI)

… Interactive Learning Environments (ILE)

…. Intelligent Tutoring Systems (ITS)

… Microworlds

… CSCL: Computer-Supported Collaborative Learning

… EPSS: Electronic Performance Support Systems

… WBT,  WBI, e-õpe, virtuaalõpe: Moodle jt.

… E-õpe 2.0: konnektivism, õpivõrgustikud. MOOC jt.

Õpisüsteemi struktuur..

  1. Lineaarne mudel
  2. Lineaarne, kuid hargnemis- vahelejätmis võimalustega
  3. “Laadaplatsi mudel”

Untitled

Blog at WordPress.com.

Up ↑