HT Taristu (kolmas ülesanne)

Kuna lasteaed alles alustab digitaalsete vahendite ja veebikeskkondade kasutamist ei ole õpetajatel nõua luua e-portfolio. Arvutite puudumise tõttu ei kasuta lasteaed hetkel ka veebikeskkondi. Eesmärk 2016 aasta kevadeks on kasutusele võtta e-lasteaia keskkond, kus toimub igasugune dokumentatsioon ja info jagamine. Oma rühmale olen loonud blogi, kus vanemad leiavad info meie (laste) tegemistest sellel ajal, kui nad tööl on.

Selleks, et saaksin silma peal hoida tehnoloogia kasutamisel ning õpetajate pädevuste tekkimist ja arenemist kavatsen kord kvartalis läbiviia teemapäevad, kus õpetajad ise tutvustavad mõna tehnoloogilist vahendit ning räägivad parimaid praktikaid. Enda töö analüüsimiseks palun õpetajatel nii kirjalikku, kui suulist tagasisidet. Lisaks usun, et kui õpetajad asuvad kasutama vahendeid ning tunnevad end motiveeritud seadmete kasutamisel on minu töö tehtud sobivalt.

Praegusel hetkel maadlen veel mõne õpetajaga teemal “Kas tehnoloogia on lasteaias üldse vajalik?”. Usun, et ka see teema saab ammendatud, kui teised õpetajad hakkavad usinalt tehnoloogilisi vahendeid kasutama ning oma tegemistest rääkima. Lasteaias levivad jutud kiiresti 🙂

HT Taristu. Ülesanne 2

HT Taristuseminari teine kodune ülesanne on koostada kooli/töökoha infostruktuuri taristu plaane/ülevaade ning toimimine. Lisaks mõtted olemasoleva taristu otstarbekast kasutusest ja edasised plaanid/unistused.

Valisin kaardistamiseks lasteaia kus hetkel töötan. Infostruktuur on lasteaias alles arenemas, kasutame tavapäraseid suhtlemisvahendeid.

Suur unistus on, et lasteaias toimuks veel tihedam suhtlus lastevanemate ja õpetajate vahel, mis kaotaks ära probleemid ja mured, mis tekivad vähesest suhtlemisest. Kuna aina enam on mitmekeelseid ja erinevatest kultuuridest perekondadega, on tähtis, et õpetajad oskaksid vähemalt inglise keelt, et olla valmis suhtlema kõikide vanematega. Hetkel on näha kuidas õpetajate ja lastevanemate vaheline suhtlemine kannatab, sest õpetajate seas on levinud vähene inglise keele oskus ning e-mailid saadetakse eesti keeles.

taristu

HT Taristu seminar

4.sept 15:30 – Pelgulinna Gümnaasium, Mulla 7 (sissejuhatus kursusesse, Pelgulinna G näide).

18. sept 15:30 – Gustav Adolfi Gümnaasium, Suur-Kloostri 16, Ingrid Maadvere ja GAG-i töökas pere

2. okt 15:30 – Hitsa ja IT Kolledž, (Kohtume Hitsas Akadeemia tee 21/1 IV korrusel; orienteeruvalt 16:30 liigume It Kolledzisse)

16. okt 16:00!!!!  – Pirita Kose Lasteaed, Kose tee 58/1 ja 58/2, Eve Saare.

13. nov 15:30 – Tallinna Majanduskool, A. H. Tammsaare tee 147, Heikki Eljas ja Aare Klooster.

11. dets kell 15:30 – Pelgulinna Gümnaasium (kursuse lõpetamine, tööde esitamine).

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑